System Ewidencji Zgłoszeń - Amazis Support Team

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system ewidencji zgłoszeń.
Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić jego postęp
Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń.
Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!